Orientering om forsidebildet.

Utsikt over Evje og Hornnes kommune

Av Jørgen Høgetveit

Bildene er tatt fra Fennefossfjellet og rett ned ser du Fennefossen.

Ved fossen her lå anlegget som Hans Nielsen Hauge startet i 1803. Det arbeidet ca. 20 haugevenner der og anlegget var assurert for ca. 12 000 spesiedaler. Anlegget ble kalt Mølla eller Strålemot. Herifra gikk de ut to og to hver søndag og forkynte Guds ord.

Haugianeren og stortingsmannen Olav Torgrimsson Fennfoss var Hauges gode venn og hjelper. Han kausjonerte for Hauge under Napoleonskrigen så han fikk slippe ut og lære folk å koke salt. En senere haugianer og stortingsmann Notto Jørgensen Tvedt lærte Løvlendingene politikk. Han samarbeidet med Ole Gabriel Ueland i kampen mot Konventikkelplakaten på Stortinget fra 1836-42, da plakaten falt og §100 i Grunnloven om ytringsfrihet fikk virke og Guds Ord fikk fritt løp. Da kom den ene kristne organisasjonen etter den andre.

Kampen startet på bakgrunn av 20 bønder fra Evje prestegjeld i Iveland (åsen langt bak til høyre) som holdt møtesamlinger og ble arrestert og dømt i Høyesterett i 1836.

Alle misjonsslektene i kommunen fører sin arv tilbake til haugianerne.

På andre siden av Otra/ Fennefossen ligger slagghaugene etter Nikkelverket. Mye av dem er fjernet. Like til høyre for dem finner du de gamle gravplassene og tingstedet. Her står kopien av Galtelands-steinen.

Til høyre for slagghaugene og litt innover i bildet  - ligger Evje sentrum.

Oppe i lia skimtes Høgetveit garden og like ovenfor Løvland hvor Jørgen Løvland kom fra. På Myrstølmyrane står enda høybua hvor han skrev inn "Les og veks." Løvland var avgjørende i strategien fra mot Norges frigjøring, var Norges statsminister i Stockholm i 1905 og startet kampen med Kong Oskar II. Han var sentral i fredsforhandlingene i Karlstad samme år. Ble senere statsminister, stortingspresident og formann i Nobelkomiteen - samt Norges første utenriksminister.

Ned til høyre ligger jordene på Fennefossgardene. I det huset som  i dag er museum bodde Hauge mens han var her.

Lengre t.h. på andre siden av Otra - ligger den nå nedlagte (aug. 2002) militærforlegning Forsvarets Øvingsavdeling II.

Lengst til venstre og oppi åsen ligger Flatebygd med en av verdens største nikkelgruver som nå gjenåpnes. Den ble nedlagt i 1946. Lenge hadde den over 300 arbeidere. Den går ca. 420 m. under overflaten.