Akademi for kristen folkeopplysning

 

 


Gud er Gud for begge regimenter

 

 

Satans ansikt? Se her!

 Underlig varsel?
Angrepet på World Trade Center

Evje den  16.09.2001

Av Jørgen Høgetveit

Verdensbegivenheter som forandrer historiens gang er ofte de avgjørende timer og øyeblikk. Stefan Schweig kaller dem "De evige øyeblikk" som også boken hans heter. Gen.sek. Gudina Tumsa kalte det "the turning point" som kom til Etiopia 12.sep.1974. Enkelte ganger følges de også av varsler fra andre verdener, som man for eks. fikk oppleve det i en av konsentrasjonsleirene under krigen da plutselig et kors lyste opp himmelen for fangene. Det profetiske ord har også slike bilder og varsler som vi skal "skjønne når det skjer".

Jeg vil mene at dette enorme terrorangrepet på USAs - den ledende verdensmakt - har slike varsler i seg. Angrepet kom mot store symbolbygninger for denne verdensmakten: World Trade Center og Pentagon, noen angrep syntes også å rette seg mot Det hvite hus og presidentens fly.

De rammet hardt. Verdens handel senter er ødelagt. En kjempebygning som dekker 104 da i grunnflate, to tårn på 110 etasjer, rommer 25000 arbeidere i hvert tårn. Ca. 150 000 trafikkerte daglig senteret. Det tok 7 år å bygge det fra 1966 til 1973.   Hvor mange som er drept  vet man ennå ikke - men det kan samlet dreie seg om flere titusener mennesker. Det er en katastrofe som kommer til å endre verdenshistoriens gang. Verdensmakten kan ikke la dette skje uten at de må forsvare seg og ta dem som er involvert. Det synes etter hvert å være mer eller mindre store deler av den muslimske verden - med forgreininger over hele verden - også Skandinavia og Norge.  

Hele det spekter av årsaker og virkning, involverte parter, osv. osv. har jeg ikke tenkt å komme inn på her. Det skal jeg evt. komme tilbake til siden. Allerede nå har jeg samlet mye bakgrunnsstoff fra innenlandsk og utenlandsk presse - og vil komme tilbake til dette når bildet begynner å bli mer avklaret.

Det jeg nå vil si litt om er det varselet som synes å være kommet  på W.T.C. og som "Daily News" fra Philadelhia skriver om den 16. sep. 2001. "Hevet Satan sitt stygge ansikt?" og viser oss et stort bilde av den ene av de to tårnene. Fram av røykskyen trer det fram et stygt ansikt med horn og skjegg. (Hvis utlegget på hjemmesidene blir god, kan du se det der.) Bildet er tatt av Associated Press og påstås ikke å være manipulert.

Lenge ute i samme avis har de et annet oppslag: "Et symbol er falt." "Tvillingtårnet beskrev en kapitalisme som religion". Under skriver de at disse tårnene stod som et mektig symbol for "the religion of capitalism" i 30 år. Hvis man skulle angripe kapitalismen, var det det verste enkeltslaget som kunne bli slått. De hevder at det vil bli et voldsomt press for å få bygd dette ikonet opp igjen.

Konklusjonen så langt er altså at det fremste symbolet for verdens kapital- og krigsmakt er rammet like i hjerte med enorme konsekvenser - og  - hvis bildene taler sant - signaliserer det onde åndsmakters medvirkning.

Hovedmannen for dette angrepet - som synes å være  bin Laden, sønn av en søkkrik oljesjeik fra Saudi-Arabia. Bakenfor der igjen sier pressen at Gulfkrigen og Saddam Hussein ligger. Saken er den at da Saddam Hussein fra Eufrats bredder gikk  til angrep på Kuwait ba den dypt overbeviste sunnimuslimen bin Laden  sine folk i Saudi-Arabia om å lyse "Hellig krig" mot Hussein. Realpolitikerne S.Arabia  hørte ikke på han, men vendte seg til USA  - som kom inn og vant Gulfkrigen så langt. Bin. Laden ble dypt skuffet og vendte seg til sine gamle kontakter i den arabiske verden som hadde vært med han i bl.a, Afghanistan for å drive russerne ut av muslimsk jord. Bin Laden anser USA for den store satan og Israel for den lille og kaller på hele verdens muslimer til "hellig krig" mot disse.

Det som er bibelsk interessant ved dette - er at den hele kjede av forferdelige begivenheter  begynte ved Eufrat. Vi kan for eks. lese Joh. Åp. kp. v.9 -10: "Løs de fire engler som er bundet ved den store elv Eufrat! Og de ble løst, de fire engler som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene."

Går vi videre til kp. 16, v. 12-14 leser vi: "Og den sjette engel tømte sin skål ut i den store elv Eufrat; og vannet tørket bort, for at der skulle ryddes vei for kongene fra Østen.

Og jeg så at det av dragens munn og av dyrets munn og av den falske profets munn kom ut tre urene ånder som lignet padder;

For det er djevleånder som gjør tegn, og de går ut til kongene over hele jorderike for å samle dem til krigen på Guds, den allmektiges store dag."

Andre steder står det også at kongen på jorden ble så påvirket av disse kreftene at de ble dypt forvirret og da kommer jo makten fort på avveier og kan føre oss inn i flere katastrofer.

Vi kan ikke etterspore Guds samlede og helhetlige tanker om dette forferdelige som har skjedd. På den ene siden ser vi de angloamerikanske  kristne makter - i alle sin ufullkommenhet og frafall -  reiser seg mot disse forferdelige demoniske kreftene. Dette har de gjort igjen og igjen i de siste 200 år.  

Samtidig er globaliseringen og verdenshandelen på mange måter en ødeleggende makt i verden - og har sammen med WTCs ødeleggelse og en ny stordepresjon som nå synes å være uavvendelig -  signal i seg om at mammonsmakt og  handelsmakt og oljemakt ikke skal få herje med verden. At denne "Verdens fyrste" ødelegger seg selv - er ikke noe nytt i verdenshistorien.

Endelig har USA også vært en viktig medspiller i Midt-Østen og i forhold til Israel. Samtidig som de er en viktig støttespiller (40 milliarder - pluss våpenhjelp)  til Israel som det eneste demokrati og stormakt i Midt-Østen -  så er det også dypt involvert med araber-verdenens oljemakt som ligger under store deler av verdenshandelen og verdensøkonomien. Dette har ført til at USA - spesielt under Clinton - la et hardt press på jødene - og de har heller ikke nå fått forsvare seg slik de burde mot terroren som har sendt stadig flere av dem som kjøttslinterer utover Israels gater. Nå begynner kanskje verden å våkne overfor hvilke trusler de står overfor - og presset mot jødene vil avta. (Boken: "The secret war against jews" forteller mye om dette dobbeltspillet..)

Hvordan disse tingene spiller sammen i det som nå har skjedd og siden vil utspille seg i Midt-Østen - hvor også Norge er dypt involvert - kan man bare frykte. Gud alene vet det. Men verdensutviklingen og signalet på veggen av "Twin towers" synes å fortelle at det er djevlemaktene fra Eufrat som nå inntar "disse verdens herrer i dette mørke" - og de må først og fremst bekjempes med bønn og forbønn og Ordets sanne forkynnelse. Men Gud har to sverd - "Ordets og maktens sverd"  - og derfor må kampen også utkjempes i "det verdslige regiment" - slik at  Hans vilje også får komme der - også i det politiske samfunnsliv i Norge!

Avslutningsvis nevner jeg også  at vi vet at disse landskapene har sterke profetier mot seg i Esaias kp. 13-14, Jeremias kp. 50-51 og Joh. Åp. 17-18. Se ellers min artikkel  "Babylon- oljemaktens endelikt" som også ligger på nettet her. Se også artikkel "Gamle-hunden gjør. Zreiner Gundersen advarer." I august 200 - satte jeg lyset på det faktum at USA knapt klarer mer enn to store kriger samtidig. Da kan det bli farlig her nord.

Som tidligere antydet - skal jeg prøve å komme tilbake til denne uhyggelige verdensbegivenheten med grundigere faktaopplisting, analyser og bibelsk lys på saken. Men det blir vel i  bladet LYS julenummer, papirutgaven - så derfor  bør du helst klikke deg inn på LYS  og bestille bladet nå.

Til toppen

 

 

Luther om kvinnen i samfunnet.

 Evje   22.09.2001

Av Jørgen Høgetveit

Det er mange som vil smykke seg med troskap mot Bibelen og Luthersk teologi, men mange rygger tilbake for tidsånden når det kommer til det konkrete og konfrontasjoner med tidsånden.

Skal man bl.a. stå for Bibel og Grunnlov, så betyr det også at man må være i samsvar med Grunnlovens ånd som er "evangelisk - luthersk". Hva sier så Luther om kvinnens plass i hjem, menighet og samfunn. De to første områdene lar jeg ligge i denne omgang, selv om det er i hjem og familie Luther i  sin "Store Katekisme" i omtalen av det fjerde bud  sier: "Under dette budet må vi også tale om allslags lydighet mot overordnede, som har å befale og regjere. All myndighet går ut fra foreldrenes myndighet" Dette er det første rike med lovgivende, dømmende og utøvende makt - innenfor dette rikets rammer. "Skriften bruker  betegnelsen fedre på alle dem som i en overordnet stilling utfører farsembetet - - "  Romerne talte om "pateres et matres familias-" "Således har de også kalt sine fyrster og konger for patres patriæ, det er landets fedre". For å forstå mer av denne grunnleggende bibelske tenkning hjem, familie det nasjonale hus osv - som ga  mye av styrken  til oppbygging av de protestantiske riker - ser vi på Luthers kommentar til kvinnens rolle i hjem og samfunn i hans kommentar til 1. Mosebok.  Man kan finne den i gamle utgaver eller i "Martin Luther. Verker i utvalg" bind VI , Gyldendal s.151. Jeg siterer fra den førstnevnte utgave: Det er en flere siders grundig utlegning av kp. 3 v.16. Han omtaler konsekvensene av syndefallet:

"For likesom en skjønn pike uten besvær, ja med stor lyst og stolthet bærer en skjønn blomsterkrans på sitt hode, slik ville Eva, hvis hun ikke hadde syndet, uten all besvær og med stor lyst og glede ha båret fosteret i sitt liv. 

            Men foruten smerten med å bære og føde barn kommer nå også det til, at Eva er under mannens makt, mens hun før var ganske fri og ikke i noen ting mannen ulik, men delaktig i alle Guds gaver. Denne straff er også kommet frem av arvesynden, og en kvinne bærer den med likeså liten lyst som de andre besværligheter, som er lagt på kjødet. Derfor forblir regimentet og herredømmet hos mannen, hvem kvinnen etter Guds bud må være lydig og underdanig. Han er den styrende  i huset og i Staden, fører krig, forsvarer sitt, pløyer, sår, bygger, planter osv. Derimot må en kvinne sitte hjemme og være bunden til huset, likesom Paulus av den grunn (Tit. 2, 5) kaller henne (oikouron)  huslig. Hedningene har avtegnet Venus (Skjønnhetens gudinne) slik; at hun står på et muslingskall, slik at likesom muslingen bærer sitt hus med seg, slik skal kvinnen alltid være hjemme og passe husets saker, mens hun er utelukket fra de alminnelige embeter og styrelser i de ting som er utenfor hjemmet og offentlige, og hun må holde seg til den huslige gjerning.

            Men var Eva blitt stående i sannheten og uskyldigheten , så hadde hun ikke bare ikke behøvd å stå under mannens makt og styrelse, men hadde også vært en medhjelp i styrelsen, som nå alene tilhører mennene. Men nå er kvinnene vanligvis ille tilfreds med dette besvær og utålmodige over det, og streber av naturen etter det som de har tapt ved synden. Og kunne de ikke annet, så legger de likevel for dagen utålmodighet og knurren og andre unoter, selv om de likevel ikke klarer å bekle mannlige embeter, lære og styre; men føder barn, ernærer og oppdrar dem, det kunne de og i det er de mestere. Slik straffes Eva; men, som ovenfor sagt, det er lutter vennlig straff, når man vil se hen til det evige livs håp og morsæren som Gud har latt henne beholde.”

Så vidt jeg kan forstå er Luther på solid bibelsk grunn om tidsånden liker det eller ikke.

Også en annen av kirkefedrene - Johan Arnt - forteller sin drøm om kvinneopprøret som skulle komme mot Kristus og Hans vilje mot endetiden.  Slike taler altså kirkeferdene - og Luther. Skal man kalle seg luthersk og være i samsvar med Gr.l. - får man også lære som Luther lærer!*

Til toppen

 

 

USA - Israel og den kommende strid
(WTC-Israel-okt-2001)

                     Evje 3.10.2001

Av Jørgen Høgetveit

Angrepet mot de to store symboler for handel og krigsmakt i verden, WTC og Pentagon, var et forferdelig anslag mot de frie, demokratiske  nasjoner og  mange sivile liv. Det  gir selvsagt USA både i medhold av folkeretten og FN-pakten  retten til å forsvare seg, rett til å sikre seg mot nye angrep og  angripe de som utførte ugjerningen.

Det som imidlertid synes å komme lite inn i disse vurderingene er den åndelig dimensjon, som etter hvert avtegner seg i det videre storpolitiske bildet. Massemedia er stort sett opptatt av å bortforklare at Vesten og deres allierte er i krig med den muslimske verden og dens åndsmakt - som kjenner omtaler som demoni. Opplysningene som nå kommer - og som forsøkes skjult i det lengste - er de signalene som peker i denne retning.

For det første prøver de store media i verden å legge lokk på opplysningen om at Saudi-Arabia, Emiratene og flere av statene i Den persiske Gulf nekter USA adgang til deres territorium for  sin krigsinnsats som de fikk i Gulfkrigen. Det er et svært dårlig signal nå som USA og Vesten ønsker å bygge en storkoalisjon mot bin Laden, terrorismen og Taliban, hvor de får med seg den muslimske verden og setter Israel på sidelinjen.

For det andre finner vi kanskje forklaringen i at de fleste av Saudifamilien er reist til Sveits og sine boliger og pengekilder der. Det tyder på en palassrevolusjon  I Mekka og at nye og mer muslimsk radikale krefter har tatt over.

For det tredje kommer det nå en rekke signaler på at flere muslimske stater er involvert og har ligget bak og trukket i trådene. Det dreier seg ikke bare om småstater - men tunge ledende stater som Egypt. Om det er staten eller de sterke kreftene som drepte Sadat o.a. er ikke klart ennå - men det kommer nok til overflaten når det enorme etterretningsapparatet graver seg ferdig. Men bildet tegnes etter hvert mer og mer tydelig. Det er de dypere åndskrefter som spiller opp - og lederne bør søke etter den totale virkelighet for å gjøre det som er rett og igjen opprett rettferdighet og fred.

For det fjerde vet vi - ut fra  Bibelens Ord at farlige -   at demoniske krefter skal utgå fra områdene ved Eufrat (Konf. Joh. Åp. Kp.9,13-15 og  kp. 16, 12-14)  de omtales  som djevleånder  og skal forårsake store ulykker på jorden. I relasjon til disse Ordene er det verdt å merke seg at da Saddam Hussein i Iraq ved Eufrat i de gamle babylonske landskaper - gikk til angrep på Kuwait under Gulfkrigen - tryglet bin Laden saudiene om å starte en "hellig krig" mot Hussein. Som de pengekjære realpolitikere de var og er - ba de amerikanerne komme og knekke Hussein. Bin Laden ble rystet over at man kunne be "Den store satan" USA etablere seg på deres hellige jord i selv muslimenes hjerteområde - Saudi-Arabia med Mekka og Kabaen. Han tok sin tre koner og barn og fortrakk til  Sudan  ved Kartum og begynte å bygge opp sitt nettverk bestående av tidligere krigsveteraner fra krigen i Afghanistan. Ondskapen startet altså ved Eufrat.  (Les for øvrig: Esaias kp. 13-14, Jeremias kp. 50-51 og Joh.Åp. 17-18 om de babylonske landområder.)

For det femte kommer det nå opplysninger om at  "Terrorangrepene i USA stanset en amerikansk  plan om en omfattende løsning i Midtøsten," i flg. New York Times og Aft. d.d. Den skulle gå ut på å gi Arafat Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem som hovedstad. Dette var en hovedplan for Bill Clinton som nå Bush/ Powell skulle presentere. Da smalt det! De fikk et terrorangrep som befolkningsmessig kanskje tilsvarer det som jødene nå har vært gjennom i Intifadaen.  Nå synes USA igjen å ville tilby denne planen for å få med seg araberverdenen - samtidig som de utelukker Israel fra krigføringen som de gjorde det i Gulfkrigen. Det lover ikke godt.

Som en oppsummering  kan forklaringen på det som nå skjer og heretter vil skje være helt annerledes enn man prøver å forklare oss fra storpolitisk hold. Disse fakta som her er listet gir oss all grunn til å trekke inn den Vestlige sivilisasjons fundament, Bibelen, og regne med  de åndelige realiteter i det storoppgjøret som nå synes å stige opp over historiens horisont. Det burde kalle hele den vestlige verden til igjen å ta Ordets og  Maktens sverd i bruke  på en riktig og rettferdig måte. Noe annet skaper aldri fred*   

Til toppen

 

Kvinnen, Luther og  P.E.Valand.

 Av Jørgen Høgetveit,  8.10.01

I Dagen for 9.okt. d.å. har overnevnte et noe underlig innlegg om  dette tema. Etter kun å ha sitert at en "kvinne skal sitte hjemme og være bunden til huset", fortsetter han med en lengre utlegging om at vi "kristne er ikke bundet til Luther, men til Bibelen." Dette er det heller ingen sann lutheraner som vil protestere på - men det er heller ikke saken. Noe behendig ungår han å sitere hva jeg uttrykkelig sa: "Så vidt jeg kan forstå er Luther på solid bibelsk grunn om tidsånden liker det eller ikke". Hva sier så Bibelen - som Valand så kraftig understreker betydningen av - men ikke siterer med et ord.  Jo, nettopp det som Luther viser til i Tit 2,5 - hvor han taler om at kvinnen skal være (oikouron) huslige. Og for å sitere dette bibelavsnitt så lyder 2,4-5 slik: "for at de kan lære de unge kvinner å elske sine menn og sine barn, å være sindige, rene, huslige, gode og lydige mot sine egne menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet!" At Luther slår dette kraftig fast - som en hovedsak for kvinnen - så er fordi dette er en dyp og viktig kristen sannhet som mange kulturer før  - og nå  vår kultur - ja hele den vesteuropeiske kultur - er i ferd med å glemme totalt. (Se under) Dette er en dyp tragedie som ikke bare dreier seg om slike ting som PEV nevner "svikt mot små barn og huslige plikter" - det stikker mye dypere At Luther samtidig ikke skulle ha lest og forstått bl.a. Ordsprogene 31, 10 flg. om den gode hustru som både driver håndverk og handel i samfunnet - har jeg ikke studert, men anser det for selvsagt at han forstod. Luther var ingen liten teolog. Dessuten hadde han selv en meget aktiv og god kone som var den noe upraktiske Luther en god "medhjelper" - uten å være hans eller samfunnets herskerinne, noe hun altså etter Skriften ikke skal være. Går man så til de 7 nøklene i den jødiske kultur, så dreier det seg nesten utelukkende om Ordet og hjemmets sysler og fester,  -.  Dermed anser jeg å ha svart på PEVs anliggende.

Det som imidlertid skremmer meg i vår norske utvikling - er at så få forstår og setter fokus på vårt største samfunnsproblem som er i ferd med å ødelegge oss som nasjon: barnetallet. Og det har nettopp sammenheng med prioritering av hjem, mor, huslighet, barn og omsorg, nettopp kvinneverdier som tråkkes flate blant oss. Hvordan kan jeg si det? Den første som gjorde meg oppmerksom på det var Kåre Willoch som for en god del år siden uttalte til Fædrelandsvennen, at det lave barnetallet er vårt største politiske samfunnsproblem.  (Kanskje man i den sammenheng kunne fortelle meg hvorfor Paulus taler om å "bli frelst gjennom sine barnefødsel"?(1.Tim.2,15) Kan det ha noen med at det kristne liv er livets kultur og  gir seg slike utslag?)

Det er få jeg har sett i kristne rekker uttale seg til denne katastrofen som nå herjer våre vesteuropeiske samfunn - inklusive Norge - hvor hjem- og morskulturen, ja hele vår kultur rett og slett dør ut. (Konf bl.a. boken "Moder-Mordet" UI-forlaget)

Tyskerne har forstått at når den tyske nasjon faller fra godt 80 millioner til rundt 60 på noen få tiår, så  har det enorme konsekvenser. Hver kvinne som nå føder 2 barn og tar omsorgen for dem - får fulle pensjonsrettigheter, sier den tyske forfatningsdomstol - og Schrøder har lagt seg flat. Prof. Skirbekk har forstått den demografiske katastrofe som rammer oss. Tidligere sentralbanksjef H. Skånland sier det slik i Aft. 11.09.unde overskriften "Barna vi må savne": "Kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn -" Han avslutter med :"Vi kjenner historiske eks. på at folketallet har gått ned" - av flere årsaker - " men at en hel folkegruppe, som den europeiske , viser tegn til å forvitre som et resultat av enkelt menneskets egne valg m.h.t barnefødsler, er noe fundamentalt nytt. - - De politiske, sosiologiske og kulturelle konsekvenser er kanskje langt viktigere, men det ligger utenfor mitt tema." I fra 1970 - 1990 hadde vi store barnekull, kvinnene på vei ut i arbeidslivet og en fødselshyppighet på 2,8. Fra 1990 - 2030 finnes ingen slike reserver, barnefødsler er bare 1,8 og innvandring er eneste løsningen. Slik vil våre samfunn bryte sammen uten forsvar, knekt økonomi, manglende arbeidskraft, import av fremmede religioner og kulturer osv. osv. Dette er bare smakebiter, men vi skal få smake morsrollens og huslighetens sammenbrudd ennå verre enn i dag. Spør man så hvorfor dette har skjedd og skjer synes jeg følgende er en iøynefallende forklaring.

Når kvinnen skal bli lik mannen forsvinner  kvinnen ut av hjemmet, hjemmene og familielivet ødelegges mer eller mindre og skilsmissens katastrofer er for lengst over oss. Manglende stabilitet fører til sterkt nedsatt barnetall. Likhetstenkning fører videre til at fosteret må fjernes når graviditet oppstår og hindrer karriere. Når mann og kvinne er like - betyr det heller ikke noe hvem som ligger med hvem. Homofili blir det heller ikke barn av. Manglende  prioritet av hjem og "huslighet" fører igjen til manglende fellesmåltider, tid og fellesskap - med igjen en rekke av de mentale og fysiske plager barn, unge og eldre sliter med i dag. Manglende konsentrasjon om slike kvinneverdier som huslighet, demografi  m.m.- burde være  en interessant oppgave for media og grave dypt i med sin avdekkende journalistikk - men det er vel for farlig både for anseelse og opplagstall? Både Luther og vår gamle lutherske kultur basert på Skriften har megen visdom som man først kunne kikke på.*

Til toppen

"Puls" i NRK om omskjærelse.

 Evje  23.10.2001

Av Jørgen Høgetveit

Programmet "Puls" hadde et underlig vinklet program om omskjærelse av menn. Kun de negative sidene ble fremholdt om denne praksis som fremdeles gjennomføres i 2 milliarder av verdens befolkning. Kan så dette være så ødeleggende som "Puls" fremstilte det gjennom intervjuer med helsevesenets folk o.a.?  Nei, selvsagt ikke.

Omskjærelsen av menn stammer tilbake til Gamle Testamentet og paktstegnet Abraham fikk av Gud (1.Mos 17,10-12.) Skaperen selv ga råd om hva han skulle gjøre - og Abraham visste at Guds råd var gode og burde følges. Og det ga svært gode helsemessige resultater, det fant man ut ca. fire tusen år senere. Da fant man nemlig ut at i alle folkegrupper som praktiserte omskjærelsen av menn,   var det lite eller ikke livmorhalskreft (=cervix) hos kvinnene. I flg. min kilde boken "Ingen av disse sykdommer" av dr. med S.I. Mc Millen - en gjennomgang av Bibelens helseforskrifter -  representerte denne kreftformen da 25% av all kreft hos kvinner og var 80% av all kreft i kjønnsorganene. Ved flere undersøkelser i USA i et stort materiale - hvor det også var en del jødinner - fantes det ikke eller ytterst sjelden  livmorhalskreft.  Og forfatteren spør: "Hvorfor var de jødiske kvinnene jevnt over frie for kraft i livmorhalsen? Medisinske forskere er i dag enige om at dette fenomen er et resultat av den gamle jødiske skikk: OMSKJÆRELSEN av menn. Et påbud Gud gav Abraham for fire tusen år siden.." Årsaken er nesten i sin helhet et hygienisk spørsmål. Man unngår basiller som fremkaller irritasjon og kreft hos begge kjønn. American Journal of Obstretrics and Gyneocology peker på det samme og lederen deres avslutter med  "å tilrå omskjæring av nyfødte gutter for å forebygge denne krefttype." Det skulle da uten videre være klart at dette må være en sikker måte å fjerne det meste av denne kreften på i de fleste u-land.

Men en like fantastisk opplysning er knyttet til hvilken dag Gud forordnet at omskjærelsen skulle finne sted på: den   - 8 - åttende dagen! Når man skjærer i det blodig lem - er det fare for forblødning. Men så viser det seg  at "det viktige koaguleringsstoffet, K-vitamin, ikke produseres i normal mengde før fra femte til syvende levedag." Et annet stoff - også viktig for å stoppe blødning er prothrombin - som bare er 30% av det normale den tredje dagen barnet lever - men det øker raskt og "når den åttende dagen et nivå som til og med er høyere enn normalt, 110%" - for å sige til 100%. "Det betyr at et åtte dager gammelt barn har mer prothrombin enn noen annen dag i hele dets liv" "Tar man hensyn til K-vitamin og prothrombinverdiene er den åttende levedagen det rette tidspunkt å omskjære en gutt på." Jeg kan forsikre mine lesere om at Abraham ikke drev kjemisk - biologisk forskning, men han lød sin Skaper - og det ble regnet han til rettferdighet, liv og salighet. Skriften er full av slike god helseforskrifter - og hadde en fulgt dem - ville en spart mange liv og store summer både i i-land og u-land. Skal man informere fra NRK - så får man også ta med hele virkeligheten!*

Til toppen

 

"Personlig kristen" - protestantisk sivilisasjon!

 Evje   31.10.2001

Av Jørgen Høgetveit

Det er med stor undring man leser biskop Bondevik advarsler mot å bruke ordet "personlig kristen." I flg. media uttalte han at "det er feil når vi gjør troen individuell og ensom, og at troen hører til i et fellesskap." Om det er korrekt gjengitt, er det usedvanlig grunt tenkt, ja direkte feil i forhold til hele den protestantiske sivilisasjon.

Denne hviler i flg. kirkehistorikeren Ivar Welle på et høyst personlig møte med Jesus Kristus i  rettferdiggjørelsens under - som gjenreiser og skaper frigjorte, personligheter i den frigjørende og fornyende kraft som Luther gjenoppdaget - og som bl.a. ble satt inn som basis i vår Grunnlov § 2.  Dette i strak motsetning til å bli "født som originaler og dø som kopier". - som det ofte skjer i dag etter gjennomgang i de forskjellige kollektive kverner - bl.a. i norsk skolevesen og andre vesener i vårt - etter hvert sterkt kollektivistisk pregede samfunn som maler personlighetene til en grå masse.

Denne personlige, individuelle  frihetsarv  har gått den lange veien fra apostlene i NT som krevde den grunnleggende personlig RETT - samvittighetsfrihet, tale og møterett: Vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Det samme  ekkoet igjen i Worms da Luther overfor makter og myndigheter sa at det er ikke tilrådelig å tale mot sin samvittighet!  Han hadde gjenoppdaget  den personlig mottatte "rettferdiggjort ved tro på nåden i Ordet alene - og denne frihet kunne han ikke vike fra. Han krevde sin guddommelige personlige rett.

Om denne strid sier den kjente kirkehistoriker Ivar Welle: "Denne sannhet fikk verdensomspennende følger. Før hadde virkelig tankefrihet, talefrihet, religiøs toleranse, frihet i samfunnet, og all annen frihet vært umulig så langt kirkens myndighet strakk seg. Nå ble det annerledes." Luther fikk leve i den religiøse frihet - men alle de andre frihetene kom etter - og spredde seg etter hvert til Norges Luther, Hans Nielsen Hauge og Gr.l. av 1814.

På denne personlige frigjøring hviler våre protestantiske sivilisasjoner - og rettstater. (Ikke rart at de skranter nå for tiden.)

Den tankekvasse teolog og filosof Olav Valen-Sendstad omtaler denne sivilisasjonen slik når han taler om "de protestantiske systemer".

Han sier det er "individualismens verden" i motsetting til de kollektive som stammer fra Moskva, Rom eller for så vidt andre diktaturer eller totalitære styreformer som står for sosialisme/ kommunisme eller katolsk fascisme. 

Han sier videre at dette synet på individet, enkeltmennesket og menneskeverdet fører til at man her vokter over: "det enkelte menneskes religiøse tro, intellektuelle overbevisning, samvittighetsfrihet, dyktighet, initiativ og innsatsvilje som grunnverdier som det våkes over."

P.g.a. denne grunnleggende individualisme - blir det politiske ideal demokratisk, sosiologisk svarende at det kirkelige ideal ligger i det alminnelige prestedømme, og at vi i økonomisk henseende får en prinsipiell privat-kapitalisme som skaper velferdsstatene. (Her er han helt på linje med Max Weber, sosiologiens grunnlegger). Vår frie velordnede Velferdsstater er ikke vokset ut av rene lufta, men ut av et bestemt menneskesyn og dets frihetsrett, bygde på hin enkeltes frigjorte sjel i et personlig fellesskap med sin Far og dermed sitt medmenneske.

Dette  - selve diamanten i vår personlig tro og fundamentet for vår sivilisasjon - er det den norske kirke har kastet vrak på i deres avtale med Den katolske kirke i Augsburg, i aug.-1999. Det er vel kanskje den dypere forklaringen på hvorfor biskop Bondevik nå kan uttale noe så håpløst som overfor sitert.*

Til toppen

 

"Bin Laden har vunnet"

 Evje   31.10.2001 

Av Jørgen Høgetveit

lyder det i siste utgave av Jerusalem Post (12.10) som nettopp dumpet inn i posten. Det er  en redaktør som peker på betydning av  at Bush "taler for å skape en Palestinsk stat som en omfattende  initiativ for fred i Midt-Østen" -  Det "kan kun bli sett på som en stor strategisk seier for terrorismen." Han sier videre: "Jeg er kvalm over at USA selger Israel".

Han minner om at vi har å gjøre med mordere, løgnere, bedragere og tyver. "Dette er en konflikt mellom rett og galt, godt og ondt". Han mener Bush`s beslutning vil resultere i mer blodspill, bortenfor vår forestillingsevne.

Han peker på den innlysende sannhet, at Bin Laden  - p.g.a. den ettergivenhet som USA viser nettopp i Israelspørsmålet nå blir utropt til helt over hele den radikale muslimske verden. Disse som siden jødestaten ble grunnlagt - har hatt som mål: ødeleggelsen av Israel og fortsette å bygge det muslimske hegemoni over hele verden. De har prøvd seg to ganger før i Vestens historie.

Det er livsfarlig - uansett hvor stor oljerikdom som står på spill for Vesten - å alliere seg med totalitære stater som alle de arabiske er. Og det er selvsagt aldeles umulig med en mann som Arafat, "far til dagens moderne terrorisme" med mye amerikanske blod på hendene, 30 år med  flykapringer, slakting av jøder under Olympiaden, osv. osv. , og som "belønning for dette får han en egen stat."  Signalene blir farlig feil!

Han avslutter med å understreke at Bush ikke bare svekker forsvaret av Israel - men oppmuntrer terrorismen og "beveger verden et steg nærmere atomkrig" med sine beslutninger.

Det siste er ganske sikkert riktig i.o.m. at The Times for noen dager siden opplyste at Bin Laden hadde skaffet seg atomvåpen av forskjellig slag  - i tillegg til biologisk og kjemiske våpen, som han  ikke har nølt med å bruke.

USA har en soleklar rett, hjemlet i de fleste internasjonale avtaler til å forsvare  seg selv, sitt land og sine borger  - uansett hvor langt borte fienden måtte være. Men de har ikke rett og  "det skaper ikke fred å  kaste smånasjonene til ulvene" som sir Winston Churchill advarte Chaberlain mot da han lot Hitler få en bite av Zekoslovakia (Sudeterland) i 1938 i Mùncheforliket. Syv mnd. senere fikk han rett - Hitler brøt avtalen i mars 1939 - og så gikk verdenshistorien sin skjeve og blodige gang.

Alle rettferdighetssans også basert på  internasjonal rett, samt innsyn i de bibelske profetier,  signaliserer at her er man i ferd med å slå inn på livsfarlige veier. Og dette gjelder ikke bare USA - men også vårt eget Norge med KrFs Bondevik i spissen som nå tar imot Arafat og lover han en palestinsk stat!*

Til toppen

 

Jørgen Høgetveit:
- Barnetallet må inn i norsk politikk

- I Tyskland får mødre med to eller flere barn fulle pensjonsrettigheter fordi nedgangen i fødselstallene undergraver fundamentet for hele nasjonen. Nå må også politikere i Norge komme på banen i denne saken og forstå helheten fra ideologiene til denne praksis som ødelegger nasjonen, sier Jørgen Høgetveit.

Høgetveit viser til at den striden som i dag herjer i Kristent Samlingsparti hadde sitt utgangspunkt i at han på Kristent Samlingspartis landsmøte i 2000 tok opp den katastrofale nedgangen i fødsler i Europa. Han er meget skuffet over den avsporing som har skjedd - og at avsporingen har ført til den striden som i dag herjer Kristent Samlingsparti.

Viktig sak
- Jeg spurte forsamlingen om hva som var det største politiske problem. Siden ingen svarte, kom jeg med svaret selv. Med referanse til tidligere statsminister Kåre Willoch. Senere kom store oppslag i Der Spiegel som Norge IDAG har gjengitt, intervju med professor Skirbekk og kronikk i Aftenposten av tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland. Dette viser at den europeiske befolkning er i ferd med å forvitre med enorme konsekvenser som følge av svært lave fødselstall, sier Høgetveit og fortsetter:

- Denne diskusjonen på Landsmøtet 2000 førte til at det ble nedsatt en komite som skulle utrede dette med antallet fødte barn, årsak og virkning.
Dette selvfølgelig på basis av Bibelen og Grunnloven som er partiets fundament. Formann i utvalget ble Stein Henriksen. Ellers ble sogneprest Olav Berg Lyngmo og jeg også medlemmer av utvalget. Henriksen har jobbet med grunntekster i hele sitt liv. Jeg har jobbet med familiepolitikk og lovgivning om dette, siden 1976.

En helt sentral måte å tenke på i det som har gitt oss denne situasjonen, er den sosialistiske likhetstenkemåten som Vestens samfunn har vært plaget med i nesten 100 år og som har vært en viktig faktor i ødeleggelse av ekteskap og familieliv. Den er en grunnleggende faktor i både forsterdrap- og homofilistriden.

Dette førte til at vi måtte se logisk på Bibelens, Grunnlovens §2 og Luthers kvinne- og mannssyn. Og da var det ikke minst viktig å se på hva som var kvinneverdier og mannsverdier og hva som er viktig for samfunnet. Og her kom kvinneverdiene klart i fokus både med hensyn til ekteskap/familie, barnetall/barnefødsler og omsorgsarbeid som likhetstenkingen utfordret på det sterkeste.

Såvidt jeg kan se, er det kun Kristent Samlingsparti og denne komiteen som her i landet har tatt opp dette grunnleggende politiske spørsmålet. Og i Kristent Samlingsparti druknet hele denne debatten i det forferdelige dumme spetakkel som har herjet partiet siden landsmøtet i sommer, og som er meget beklagelig, sier Høgetveit.

Europa ser alvoret
Høgetveit poengterer at ute i Europa forstår man at man er i ferd med å utradere seg selv på grunn av den likhetstenkingen og ødeleggende familiepolitikken som har vært ført. Derfor gjenreiser man kvinneverdiene og barnetallet.

- Her i Norge har tidligere sentralbanksjef Hermod Skånland rykket ut i Aftenposten 11. september dette år og sagt at kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape alvorlige finansielle- og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn, også det norske. Han refererer til to perioder, en fra 1970 til 1990 og en fra 1990 til 2030.

Skånland sier at i den første perioden kunne man møte eldrebølgen med en sterk vekst av befolkningen i arbeidsdyktig alder, samtidig som en økende del av disse, særlig kvinner, gikk ut i arbeidslivet. I neste periode blir det ingen annen vekst i yrkesbefolkningen enn den som kan tilskrives innvandring. Så langt Skånland, sier Høgetveit og fortsetter:

- Dette meget alvorlige skyldes at fruktbarheten har gått ned fra 2,8 i 1960 til 1,75 20 år senere, noe som på sikt ikke kan holde befolkningen oppe uten innvandring. Skånland sier at de sviktende fødselstallene vil gi oss problemer innen helse og privat sektor.

Videre viser han til at vi kjenner til flere historiske eksempler på at folketallet har gått ned. Men at en hel folkegruppe som den europeiske er i ferd med å forvitre, som et resultat av enkeltmenneskers egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt. Skånland forteller at også de politiske, sosiologiske og kulturelle temaene er langt viktigere, men dette ligger utenfor hans kompetansefelt. Det er jo klart at hele innvandringssaken reiser slike spørsmål.

Norge IDAG
Høgetveit er glad fordi avisen Norge IDAG har fanget opp disse signalene fra Europa og satt fokus på saken på en fin måte. Dette blant annet ved å presentere det som den tyske Forfatningsdomstolen har kommet fram til.

- I Tyskland har de forstått alvoret når de sier at alle kvinner som har to eller flere barn, har i kraft av dette opparbeidet fulle rettigheter i folketrygden. «Et fullverdig arbeid, kanskje det viktigste arbeidet», sier domstolen.

Forbundskansler Gerhardt Schrøder har lagt seg flat for Forfatningsdomstolen. Han har forstått det som avisen Norge IDAG avsluttet sin artikkel med, nemlig at selve bærekraften i samfunnet går mot sammenbrudd. Europa står overfor et demografisk selvmord som en aldri før har sett i noe folkeslags historie. Alt er resultatet av en familiefiendtlig politikk, sier den tyske Forfatningsdomstolen.

Domstolen har kastet «hansken» midt i ansiktet på politikerne. Nylig kom det også ut en meget interessant bok på Universitetsforlaget som heter «Moder-mordet». Denne boken har en god del meget interessante tanker om det samme temaet i det det pekes på at selve det kulturelle grunnlaget for omsorgen i samfunnet er i ferd med å forvitre fordi selve mors-kulturen forvitrer, sier Jørgen Høgetveit.

For å oppsummere ser man nå for seg en nasjon og kultur med kraftig synkende barnetall som igjen fører til synkende forsvarsevne og redusert arbeidskraft i hele samfunnet - ikke minst i omsorgsyrkene.
Det vil også gi store finansielle og realøkonomiske problemer i de europeiske samfunn.

I tillegg kommer så de politiske, sosiologiske og kulturelle problemer p.g.a. den store innvandringen som må til for å kompensere de lave barnetallene.
Nå må politikerne snart se helhet og sammenheng - fra ideologier til praksis og problemer - før vi ødelegger våre samfunn, avslutter Høgetveit.

Svein Villy Sandnes

Til toppen

 

Forord til nyutgivelse av

 «Kampen om menneskerettene»

 

I tiden rett etter siste verdenskrig kom det ut flere solide verk om menneskerettene - blant dem Sigurd Opdahls bok: Kampen om menneskerettene.

Etter vår mening er dette den bok som har det videste utsyn om menneskerettenes tilblivelse, deres åndelige røtter og  dyptpløyende forståelse av deres prinsipielle og tankemessige sider.

I tillegg hadde Sigurd Opdahl en sjelden evne til å fremstille tungt og viktig stoff på klar og lett tilgjengelig måte - noe som også denne boken bærer preg av.

I vår tid hvor Grunnloven med dens grunnleggende rettstenkning for Norge er oppe til debatt og revisjon er det uhyre viktig at man besinner seg på denne eviggyldige rett denne boken taler om. Norge har to øyenstener heter det: Bibelen og Grunnloven. Sterke krefter ønsker å kutte rettens røtter i Norge fri fra dens bibelske basis. Det vil bety at man skjærer av røttene til den  retten som har båret vårt folk siden Hellig Olavs love på Moster i 1024 og som ble fornyet ved Grunnloven av 1814. Mosterloven begynte med: «Det er det første i vår lov at vi skal bøye oss mot øst og be til Kvite Krist-» og Grunnlovens § 2 taler klart og sterkt om «Den evangelisk- lutherske  Religion forbliver Statens offentlige Religion.»

Verden mørkner rundt oss og daglig ser og hører vi at menneskerettene stadig krenkes ute i verden - og dessverre også i vårt land.

På denne bakgrunn er det med stor glede og takknemlighet vi i Akademi for Kristen Folkeopplysning på Krossen Media nå kan sende dette grunnleggende verket ut til det norske folk igjen. En hjertelig takk til  Gyldendals Norske Forlag som  har overtatt rettighetene til Land og Kirke. Og en like stor takk til Sigurd Opdahls familie som har gitt oss tillatelse til å trykke opp igjen dette verdifulle verket.

Vi  tror at det norske kristenfolk vil spre  denne boken utover både i bønn og arbeid - når de igjen får se hvilken arv vi har og hva som er i ferd med å gå tapt.

Måtte det lykkes!

 

Koklebygda under Fare i Evje og Hornnes kommune
den 20. juni,  år 2000

Jørgen Høgetveit   (sek. i AKF)

Til toppen

 

 

Ny utgivelse av:

«Åndskamp

i skole og samfunn»

 

Førsteutgave i 1984-85. Nyutgivelse 2001.

Forside intro:

Oppgjøret om bruken av det tyske - og Europas største kulørte ukeblad STERN - i norsk skole i begynnelsen av åttiåra - ble en av de hardeste skolestrider i Norge i nyere tid. Den var et sviende oppgjør med totalitære krefter både på høyre og venstre siden i skole og media.

Verdens største mediaskandale - Sterns trykking av Hitlers falske dagbøker utspant seg på slutten av Stern-striden - og viste hvilke åndskrefter og ideologier man drev og innførte i norske barnesinn. Henri Nannen var tidligere konform nazist. Han og flere av redaktørene måtte gå av og flere av journalistene ble dømt i tysk forfatningsdomsstol til 4 års fengsel. Noe senere ble det også laget et stort dokumentarprogram om saken som gikk fire kvelder på TV2.

Boken er fremdeles topp aktuell - både på grunn av utviklingen i norsk skole - og den nylig avsagte dom i Storbritannia mot en av de sentrale sannhetsvitner i forbindelse med Hitlers falske dagbøker, den britiske historiker David Irving.

Boken er utstyrt med et nytt fyldig forord som summerer opp en del stoff og setter striden ennå bedre inn i sin rette ideologiske sammenheng og aktualiserer stoffet.

 Anbefalinger:

 

Statsråd Kåre Kristiansen.

«Jeg vil anbefale alle som interesserer seg for foreldrenes rett til å velge oppdragelse og undervisningsmateriell til å lese denne boken. Den gir for det første et klart bilde av hvor utvannet respekten for foreldreretten er blitt, og den gir også et skremmende bilde av hvor langt avdriften fra skolens kristne grunnlag er kommet. For alle som ønsker å bevare vårt tradisjonelle verdigrunnlag i skolen og for alle som mener at foreldrene fortsatt skal være de som har den avgjørende innflytelse på sine barns oppdragelse, er boken et nødvendig vekkesignal.

Saken viser at det ikke er nødvendig for foreldrene å avfinne seg med et hvilket som helst diktat. Det nytter å kjempe imot også på dette området. Jørgen Høgetveit skal ha takk fordi han har tatt på seg de påkjenninger som har vært forbundet med å vise nettopp dette. Jeg anbefaler boken på det beste.»

 

Rektor Ole Øystese, Norsk Lærerakademi:

«Vesentlige sider ved åndskampen i skole og samfunn kommer på usedvanlig klar måte til uttrykk gjennom Stern-striden. Jeg er derfor meget glad for det rike dokumentasjonsarbeidet som er samlet og lagt på bordet. Det er av betydelig verdi at pressens usaklighet blir dokumentert så ettertrykkelig som her er skjedd. Men det mest forstemmende i striden er kanskje likevel lærerorganisasjonenes rolle i saken. Lektorlaget argumenterer kraftig til forsvar for lærernes frihet i skolen - en frihet som han åpent annonserer at han vil bruke til å trosse både foreldrene og skolestyrets syn på hva som er høvelig lesestoff for barna i skolen. Bokens dokumentasjon representerer et arsenal som kan bli av stor betydning i kampen om skolen og mot nedbrytende krefter i samfunnslivet.»

 

Redaktør Finn Jarle Sæle.

«Denne boka tar sitt utgangspunkt i det apologetiske program apostelen gir oss i 2. Kor. 10,4 ff om å ta alle tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Gud til fange under lydighet mot Jesus Kristus. Derfor prøver den heller ikke å beskrive åndskampen i et nøytralt idéhistorisk perspektiv. Men den inneholder ikke mindre sann og glitrende analyse av den grunn. Dertil er den utrolig informasjonsrik og tankevekkende.

Utgangspunktet for denne boka er den enestående verdi som mennesket har, slik det er skapt i Guds bilde og elsket av ham. Boka dokumenterer innsiktsfullt og fra en rekke synsvinkler hvordan pornografien bryter ned det kristne menneskesynet. Pornografien er menneskeforakt. Den regner bare med mennesket som driftsvesen. Etter å ha lest denne boka har en en klarere innsikt i hvilke krefter som brytes i vår kultur. Boka viser at det er en åndskamp i vårt samfunn i dag og hva denne kampen står om.»

Pris kr. 149,- , 140 sider. Ny, forstørret og forbedret utgave.

Evje den 19.11.2001.

JH

  Til toppen

 

 

 

 

 

 

 

 Tilbake Skrive ut artikler fra siden? Klikk Her!

 

Side 5:

World Trade Center

Luther om kvinnen i samfunnet

USA - Israel og den kommende strid

Kvinnen, Luther og P. E. Valand

"PULS" i NRK om omskjærelse

"Personlig kristen"

Bin Laden har vunnet

Barnetallet må inn i norsk politikk

"Kampen om menneskerettene"

Stern - striden